Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind transmiterea unei construcții aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituției Prefectului – Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea Dunărea de Jos Galați și pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (str. Paul Greceanu nr. 38) HG
MINISTERUL APELOR SI PADURILOR HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a unor bunuri imobile retrocedate, în condiţiile legii HG
MINISTERUL APELOR SI PADURILOR HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a unor bunuri imobile retrocedate, în condiţiile legii HG
MINISTERUL MEDIULUI Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje PL
Ministerul Tineretului şi Sportului Hotărâre privind modificarea anexei 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul Tineretului şi Sportului Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Brăila, şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila HG
Ministerul Transporturilor Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 și pentru modificarea unor acte normative HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE de Guvern pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 HG
Ministerul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene Hotarare a Guvernului pentru completarea Standardelor naționale de protectie a informatiilor clasificate în Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002 HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Hotărâre pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control HG
Ministerul Finanţelor Publice Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală OUG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE Privind trecerea suprafeţei de 28,40 ha de teren cu destinaţie agricolă din domeniul public în domeniul privat al statului si administrarea Agenţiei Domeniile Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2017 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.